Reklamace

Na produkty zakoupené na e-shopu www.smartlashes.cz je pro spotřebitele poskytována záruka 24 měsíců (v případě fyzických osob). V ostatních případech je poskytovaná záruka v délce 6 měsíců. Více informací naleznete v obchodních podmínkách. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené neodborným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které svým stavem nebude odpovídat základním hygienickým principům.

 

Jak postupovat při reklamaci zboží?

Reklamace zboží v kamenné prodejně:

  • Zakoupené zboží je možné reklamovat po dobu zákonné ochranné lhůty. Zboží je nutné dodat včetně všech součástí a komponentů.


Smart Lashes

Nekvasilova 692/27

Praha 8   186 00

 
Otevírací doba Po-Pá 9:00–18:00 hodin.

  • K reklamaci je potřebné vyplnit reklamační formulář a přiložit kopii faktury.

  • Po obdržení zboží zkontrolujeme a předáme na reklamační oddělení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení.

 

Vrácení zboží poštou, kurýrem:

  • Vytiskněte si a vyplňte reklamační formulář. Veškeré potřebné údaje k vyplnění formuláře naleznete na vaší faktuře. Závadu výrobku popište prosím co nejpřesněji, urychlíte tím proces vyřízení.
  • K balíčku přiložte kopii faktury.
  • Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 


Intersmart, s.r.o.

Nekvasilova 692/27

Praha 8  186 00

 

Otevírací doba Po-Pá 9:00–18:00 hodin.

  • Po obdržení zboží zkontrolujeme a předáme na reklamační oddělení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení.
  • Poštovné za zaslání reklamace proplácíme pouze v případě uznané reklamace a zaslání podacího lístku do 15 dnů od jeho vystavení.